Psykisk ohälsa på jobbet ökar i pandemin – hur ska vi ta oss vidare?

I januari 2020 hade vi aldrig kunnat gissa vilket exceptionellt läge hela världen skulle befinna sig i just nu. Pandemin påverkar ekonomier, länder, sjukvårdsorganisationer, företag och individer. Den påverkar oss alla – och hur får den oss att må?

Vid en googling på arbetsgivare och covid-19 kommer mängder av information upp. Det går att läsa om hygien, smittorisker och skyddsutrustning. Hur ska en arbetsplats coronasäkras när de anställda kan börja jobba på arbetsplatsen igen? Hur länge dröjer det innan någon är smittfri? Och kan man trycka på kopieringsmaskinen utan att riskera smitta? Viktiga saker, men det finns något som saknas. Hur mår vi psykiskt av allt det här? Vi ska självklart vara rädda för att smittas – eller att vi ska smitta andra – men det finns så många andra aspekter, som kan ge långsiktiga och allvarliga konsekvenser.

Efter ett halvår med stora omställningar på arbetsplatserna syns en tydligt ökad psykisk ohälsa. Sedan i maj sjukskrivs fler och efterfrågan på psykologiskt stöd och stödsamtal har ökat. Under sommaren har ökningen dessutom fortsatt, trots att det normalt sett är en period när sjukskrivningarna går ner. Många upplever sig ensamma och saknar den sociala gemenskapen som finns på jobbet. Det blir inget småsnack vid kaffeautomaten eller på fikarasterna, och det känns inte lika okej att ringa upp någon på Teams för att småprata, som det gör att snabbt sticka in huvudet hos en kollega och byta några ord. Därtill kommer utmaningen att upprätthålla rutiner och arbetspepp för den som jobbar hemma – och svårigheten för chefen att ge rätt stöd och coachning.

Och mycket kan tyckas självklart. Enligt Arbetsmiljöverket krävs ett gott samarbete mellan chef och medarbetare för att personalen ska ha en hälsosam arbetssituation i hemmet. Men hur gör man det? Vissa jobbar med dagliga check-ins för att kolla av läget och ha en digital kontakt. En del chefer har återkommande coachande samtal med sina medarbetare för att se att arbetet flyter på och att den anställde verkar ha det bra. Men många företag famlar fortfarande och vet inte riktigt hur de ska angripa situationen. Bokade videomöten blir effektiva och jobbfokuserade, utan privata samtal, vilket kan lämna den anställda med en känsla av att ha tappat grupptillhörigheten och närheten till både ledning och kollegor.

För många är arbetsplatsen en hälsofrämjande plats och likaså umgänget med kollegorna. Många saknar julavslutningar med arbetskompisarna, luciafiranden i fikarummet och kickoffer inför nästa år. Det finns också en farhåga att företagskulturen ska dräneras och att värdefull kompetens inom företaget ska söka sig vidare.

Lösningen är att vi måste börja träffas igen – i nya former. På Heja har vi funderat mycket på det här och vi har en idé som vi tror starkt på! I år erbjuder vi en digital julträff, som ger ditt företag en möjlighet att träffas på ett så vanligt sätt som möjligt. Nu glömmer vi covid-19 för en stund – träffas, har roligt och bygger upp det som kanske förlorats under pandemin. Men vi gör det digitalt så klart, på ett nytt och smart sätt.

Nyfiken? Se vår idé här!

Ta hand om varandra!


Kontakt:
jonas@heja.se
090 – 133 135

Här är det kakor! Vi använder cookies för att bättre förstå vad du som besökare uppskattar på vår webb samt för att kunna annonsera på sociala medier. Är det okej med dig? Läs vår integritetspolicy.