Sponsring & event går som tåget!

Idag publicerade IRM – Institutet för reklam och mediestatistik sina årliga publikationer Sponsring i Sverige 2015 och Eventmarknaden 2015. De visar att det fortsätter att gå bra för sponsring & event och investeringarna nådde nytt all time-high 2015. Sponsringen ökar med 4,8 % relativt föregående år och omsätter 6,9 miljarder kronor. Event ökade med 1 % och därmed är omsättningen 6,8 miljarder kronor.

Sponsringsintäkterna under 2015 uppgår till 10,1 % av de totala reklaminvesteringarna. Nära tre fjärdedelar av reklaminvesteringarna går i någon form till idrottsföreningar, en trend som fortsatt från föregående år. Men under 2015 så är det den sociala sponsringen som utvecklas allra bäst, med en tvåsiffrig tillväxt föregående år. Det beror troligen på långsiktiga trender inom socialt ansvarstagande samtidigt som flyktingkrisen under 2015 kan ha bidragit. Rapporten visar att den lokala sponsringen är väldigt starkt på en regional nivå. Cirka 60 % av sponsorinvesteringarna gäller lokala/regionala rättighetsinnehavare och organisationer. Den lokala sponsringen har stärkt sin position jämfört med 2014.

Eventintäkterna delas upp i eventmarknadsföring (genomfört i externt marknadsföringssyfte) och företagsinterna events. Eventmarknadsföringen var den kategorin som utvecklades bäst under 2015 och uppgick till knappt 4 % relativt 2014. Företagsinterna event hade en något sämre utveckling med en minskning på 3 % relativt föregående år.

• Sponsring & event fortsätter att växa snabbare än övrig marknadskommunikation, IRM tror att denna positiva trend fortsätter, säger Madeleine Thor, VD på IRM, i en kommentar till Sponsrings och eventföreningen.

• Branschsiffrorna för 2015 är ett riktigt styrkebesked och stärker oss ytterligare i Hejas tro på intressebaserad kommunikation med fokus på varumärkesupplevelser som träffar rätt i målgruppen kommenterar Hejas vd Mattias Walfridsson.

Här är det kakor! Vi använder cookies för att bättre förstå vad du som besökare uppskattar på vår webb samt för att kunna annonsera på sociala medier. Är det okej med dig? Läs vår integritetspolicy.