Wrap up från Chicago

IEG som sedan starten 1983 utvecklats till världens största konferens inom sponsring och varumärkessamarbete samlade i år ca 1200 deltagare från 22 olika länder. Den svenska delegationen bestod av ett 30-tal personer och under fyra dagar fick vi ta del av utvecklingen och de senaste trenderna inom vår bransch. Årets tema ”Pivot” berörde det faktum att vi idag lever i en föränderlig värld där vi ständigt ställs inför nya utmaningar som innebär att vi måste vara beredda att stanna upp, se över våra möjligheter, för att se snabbt ta nästa steg och agera.

Precis som vid förra årets konferens berörde många talare utvecklingen kring linjär TV som tappar allt mer. På bara fem år har t.ex. det traditionella TV-tittandet i åldersgruppen 12-34 år minskat med mellan 39 och 46%. Det är väldigt stora förändringar i beteende över kort tid där vi gått ifrån de färdiga TV-paketen till att sätta ihop vår egen kombination av content där valmöjligheterna redan nu är oändliga. Ur ett sponsringsperspektiv innebär det fantastiska möjligheter för en rättighetsinnehavare att erbjuda olika typer av content som sponsorer kan nyttja för att kommunicera med sina målgrupper. Något som i nästa steg ger möjligheter att samla data för att kunna personalisera erbjudandet. Det är tydligt att vi lämnat den avbrytande masskommunikationen för att istället adressera konsumenten med personligt anpassade erbjudanden utifrån behov, intresse, passion och tajming.

Den tydligaste trenden från IEG var annars det stora fokuset på ”purpose” och att skapa en djupare mening i sin marknadskommunikation. Vi har tidigare sett flera varianter på Kotlers fyra P:n och i år var det P som purpose som fick bli det femte P:et. För några år sedan låg ett stort fokus i aktiveringarna på att skapa mervärden och förstärka upplevelsen för målgruppen. Modellen gäller fortfarande men nu går man ett steg längre genom att skapa meningsfullhet för målgruppen. Afdhel Aziz från Absolut Labs stod för en av de starkaste presentationerna med sin key note ”Good is the new cool – market like you give a damn”. Aziz lyfte fram vilken enorm potential som finns inom ”social activism”. Som exempel, i generation Z (födda senare än 1995) anser 64 % att de inte vill arbeta företag utan en CSR-strategi samt 85 % att företag har en skyldighet att hjälpa till med sociala problem i samhället. Studier visar att ”social activism” näst efter att vara marknadsledande är den starkaste drivkraften för att bygga varumärke. Med dessa insikter i bagaget är det extremt tydligt att marknadskommunikation framöver i ännu större utsträckning kommer att handla om att skapa meningsfullhet. Eller som Aziz formulerade sig, ”think citizens, not consumers”, ”people are the new media” och ”don´t advertise, solve problems”.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi i Sverige fortsatt ligger långt fram. Visst, många av de amerikanska casen är imponerande eftersom de har en större marknad och betydligt större budgeterar. Men om man ser till sättet vi tänker och hur vi bygger våra lösningar så vill jag påstå att vi i den svenska branschen kommit långt. För er som är nyfikna och sugna på att veta mer om trenderna och insikterna från IEG så kommer vi att bjuda på det och lite andra godbitar i form av lunchföreläsningar längre fram under våren. Håll utkik!

//VD-Walle

Här är det kakor! Vi använder cookies för att bättre förstå vad du som besökare uppskattar på vår webb samt för att kunna annonsera på sociala medier. Är det okej med dig? Läs vår integritetspolicy.