En formel för aktiveringar som gör skillnad

Tom Englén, kundansvarig och strateg, har varit med och drivit en utveckling hemma hos oss på Heja där vi tillämpar motivationsteori i våra lösningar för att skapa engagemang. Ett sådant exempel är sponsoraktiveringar och i det senaste numret av Insight news berättar Tom mer om hur vi tänker när vi tillämpar forskning kring motivation när heja skapar lösningar på hur vi kan engagera målgruppen.

AxBxC = WIN3

Jo du läste rätt. Detta är en formel för det nu vedertagna receptet i branschen ”att utgå från målgruppens behov för att skapa win-win-win-aktiveringar som förbättrar deras upplevelse”.  Formeln har sin grund i världens mest beforskade och tillämpade motivationsteori – ”Self-determination-theory”.

Grundinsikten handlar om att det inte bara är viktigt hur mycket motivation vi skapar utan även vilken typ av motivation. Insikten ger värdefulla möjligheter för oss som skapar upplevelser att bli bättre på bl a utveckling och värdering av aktiveringsidéer som ger stor effekt, som ger långvariga effekter och som skapar ambassadörer.

Läs hela Toms krönika samt hans lästips om motivation här.

Här är det kakor! Vi använder cookies för att bättre förstå vad du som besökare uppskattar på vår webb samt för att kunna annonsera på sociala medier. Är det okej med dig? Läs vår integritetspolicy.