Sponsring & event fortsätter att öka

När Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, igår presenterade de totala investeringarna i marknadskommunikation för 2014 så kan vi konstatera att branschen fortsätter att utvecklas mycket positivt. Av den totala reklamkakan på 67 miljarder kr gick förra året 10,0% till sponsring och 5,8% till event marketing (exkl- företagsinterna event) vilket motsvarar drygt 10,5 miljarder kr. Investeringarna i sponsring ökade totalt med 2,3% medan event marketing ökade med hela 6,3%.

Sponsringen växte redan för några år sedan förbi TV-reklam (8,6%) och nu är det enbart Internet (inklusive mobilt) som är större, en kanal som dessutom används ofta vid aktivering av sponsring och event. IRM spår dessutom att trenden kommer att fortsätta.

– Vi har sett under en längre tid att sponsring och event utvecklas positivt samt att de också växer snabbare än övrig marknadskommunikation. Det är vår bedömning att denna trend kommer fortsätta kommenterar Madeleine Thor, vd på IRM.

Den största delen, 74%, av investeringarna i sponsring görs inom idrotten som 2014 också hade den största relativa tillväxten (3,9%). Kultursponsringen tappade lite fart jämfört med 2013 och ökade med 1% och totalt ligger den nu på 12,7%.  Sponsringen av den sociala sektorn tappar däremot fart under 2014 med en negativ utveckling på 4,5%, med en total andel på 13,3%. Dessa siffror ska dock tolkas med viss försiktighet, indelningen av sponsringen i idrott, kultur och socialt är inte längre lika självklar och gränserna är inte längre lika klara. Dessutom finns det en rad aktörer inom branschen som tillhör andra kategorier än just dessa tre.

När det gäller event marketing är det de företagsinterna eventen som går starkast med en relativ tillväxt på 17%. Totalt omsätter sponsring och event (inkl. företagsinterna event) nu dryga 13,5 miljarder vilket är i paritet med Internet inkl. mobilt som de senaste åren haft en mycket stark tillväxt.

Det här bekräftar den känsla vi har på Heja! där sponsring och event har framtiden för sig. I ett läge där människor idag utsätts för otroliga mängder kommunikativa budskap så kan vi med hjälp av sponsring och event skapa engagemang, få människor intresserade, delta och att prata gott. Många traditionella medier och kanaler avbryter det människor är intresserade av, med sponsring och event finns fantastiska möjligheter att istället blir det som människor intresserar sig för säger Hejas vd Mattias Walfridsson.

Här är det kakor! Vi använder cookies för att bättre förstå vad du som besökare uppskattar på vår webb samt för att kunna annonsera på sociala medier. Är det okej med dig? Läs vår integritetspolicy.